Sign. - Bestuurdersaansprakelijkheid in het vernieuwde (BV-)recht


De schrijfster gaat in op de wijzigingen in de bestuurdersaansprakelijkheid als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht. De wetswijziging brengt onder andere wijzigingen aan in de formulering van art. 2:9 BW inzake de interne aansprakelijkheid van bestuurders. Een van de redenen daarvoor is het weg nemen van de onzekerheid over de gevolgen van een taakverdeling binnen het bestuur in verband met het beginsel van collegiale bestuursverantwoordelijkheid. De schrijfster bespreekt de rol van die taakverdeling en de invloed daarvan op de collectieve verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van bestuurders. Zij concludeert dat de nieuwe formulering van art. 2:9 BW op een aantal punten tot de beoogde verduidelijking leidt. Aldus wordt ruimte geboden om in de rechtspraak tot nieuwe ontwikkelingen te komen en verdere interpretaties te geven aan de wettelijke inkadering die onlangs heeft plaatsgevonden. Dit is ook nodig nu de manier waarop de wetgeving is geformuleerd weer nieuwe vragen oproept.
(TvOB 2012, nr. 6, p. 168, mr. dr. M. Olaerts)

Verder lezen
Terug naar overzicht