Sign. - Bestuurdersaansprakelijkheid in internationale gevallen


De Hoge Raad heeft op 18 maart 2011 («JOR» 2011/144) een arrest gewezen dat helderheid geeft over wanneer een buitenlandse rechtspersoon met toepassing van art. 2:11 BW aansprakelijk kan zijn. Het gaat om toepassing van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van de wet. Hiervan moet worden onderscheiden het geval dat een bestuurder op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk wordt gehouden. De schrijver bespreekt beide situaties, waarbij hij ook ingaat op de uitspraak van de Rechtbank Den Bosch van 12 oktober 2011 («JOR» 2011/362). (JutD 2011, nr. 23, p. 13, mr. drs. E. Hennis)

Verder lezen
Terug naar overzicht