Sign. - Bestuurdersaansprakelijkheid in internationale gevallen (bis)


In navolging van zijn bespreking van het arrest van de Hoge raad van 18 maart 2011 («JOR» 2011/144, D Group/Schreurs) dat helderheid geeft over wanneer een buitenlandse rechtspersoon met toepassing van art. 2:11 BW aansprakelijk kan zijn, bespreekt de schrijver het tussenvonnis van de rechtbank Den Bosch van 24 oktober 2012 («JOR» 2013/3) waarin de rechtbank aanleiding zag een prejudiciële vraag te stellen aan de Hoge raad over de uitleg van art. 2:11 BW. Hoe moet art. 2:11 BW worden toegepast in – kort gezegd – een geval waarin (i) de rechtspersoonbestuurder van een failliete Nederlandse bv een buitenlandse rechtspersoon is en (ii) de curator van die bv alleen een formeel bestuurder van die buitenlandse rechtspersoonbestuurder als tweedegraadsbestuurder in rechte aansprakelijk stelt op grond van art. 2:248 jo. 2:11 BW?
(JutD 2013, nr. 3, p. 14, mr. drs. E. Hennis)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht