Sign. - Bestuursrecht en faillissementsrecht: een ongemakkelijke relatie


Aan de hand van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 december 2011 over de gevolgen van een subsidie-intrekkings- en terugvorderingsbesluit in het faillissement van de Stichting meavitagroep, bespreken de schrijvers de verhouding tussen het bestuursrecht en het faillissementsrecht. Naar aanleiding daarvan bespreken zij (onder andere) ook andere gevallen waarin de curator met het bestuursrecht in aanmerking zou kunnen komen. Zij doen daarbij een aantal praktische aanbevelingen aan de wetgever.
(TvI 2012, 18, prof. mr. T. Barkhuysen en mr. M. Claessens)

Verder lezen
Terug naar overzicht