Sign. - Betaling aan advocaat niet paulianeus


G heeft werkzaamheden verricht voor failliet en daarvoor kosten in rekening gebracht. G wist op het moment dat zij de betaling van de declaratie door failliet ontving, dat het faillissement was aangevraagd; zij had de aanvraag immers zelf namens failliet ingediend. Deze betaling moet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden buiten de toepassing van art. 47 Fw blijven omdat deze betaling zag op werkzaamheden die in het teken stonden van het voorkomen van het faillissement. Vanaf het moment dat failliet in de problemen was gekomen, was duidelijk dat een faillissement dreigde. Het lag dus in de rede dat failliet ter voorkoming van het faillissement juridisch advies is gaan inwinnen, waarvoor zij G heeft benaderd. De werkzaamheden waar de betaling op zag, betroffen een juridisch onderzoek naar de mogelijkheid om de werknemers van failliet onder te brengen bij haar cliënt, met het doel om faillissement te voorkomen. Deze werknemers vertegenwoordigden voor failliet een grote kostenpost, die met een mogelijke overname weggenomen zou zijn. Daarmee was het belang van alle schuldeisers gediend. Dat deze poging niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, doet daar niet aan af. De omvang van de werkzaamheden was voorts niet onredelijk. Niet gebleken is dat G tegen beter weten in is doorgegaan met het verlenen van bijstand die zag op het voorkomen van faillissement. De hoogte van de gedeclareerde kosten was evenmin onredelijk, te minder nu G voor het verzoekschrift faillissement, het bijwonen van de zitting en het overleg met de curator geen kosten in rekening heeft gebracht. Onder deze omstandig heden was de betaling van dit juridisch advies niet onzorgvuldig jegens de overige schuldeisers…

Verder lezen
Terug naar overzicht