Sign. - Bevoordeling vakbondsleden toelaatbaar


Het betalen van een hogere toeslag aan georganiseerden dan aan ongeorganiseerden is in casu toelaatbaar, nu het verschil gering is, de vakbondsleden méér kosten – lidmaatschapscontributie – maken, de ongeorganiseerden meeprofiteren van de door de bond bereikte resultaten en het onderscheid op een cao berust. GEA toetst marginaal conform Parallel Entry. 

Verder lezen
Terug naar overzicht