Sign. - Bewijsvergaring in boetezaken (ABRvS 12 april 2017, zaaknummer 201603427/1/V6 en 201603442/1/V6)


De conclusie betreft de hoger beroepen van appellanten tegen de uitspraken van de rechtbank Rotterdam van 31 maart 2016. In beide zaken heeft de minister een boete opgelegd wegens overtreding van artikel 2 lid 1 Wet arbeid veemdelingen omdat appellanten als werkgever vreemdelingen werkzaamheden hebben laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. In de hoger beroepen stellen appellanten onder meer de manier waarop in het punitief bestuursrecht bewijs wordt vergaard en hoe het vergaarde bewijs moet worden gewaardeerd aan de orde. De voorzitter van de Afdeling heeft in de beroepsgronden in hoger beroep aanleiding gezien de staatsraad advocaat-generaal onder verwijzing naar artikel 8:12a Awb te vragen te onderzoeken welke waarborgen in acht moeten worden genomen bij het vergaren van bewijs in boetezaken. De voorzitter heeft de advocaat-generaal verzocht een conclusie te nemen over de volgende drie onderwerpen:

  1. De in acht te nemen waarborgen bij de totstandkoming van verklaringen die in het kader van een procedure tot oplegging van een bestuurlijke boete ten overstaan van een toezichthouder worden afgelegd.

  2. De wijze waarop het boeteopleggende bestuursorgaan en de bestuursrechter moeten omgaan met nadere verklaringen die, doorgaans ter ontkrachting van eerder afgelegde verklaringen, in een later stadium van de procedure worden overgelegd door degene die is beboet.

  3. De toelaatbaarheid van en grenzen aan bewijsvergaring door het boeteopleggende bestuursorgaan in een later stadium van de procedure tot boeteoplegging (na afronding van het onderzoek van de bevoegde toezichthouder).

Daarbij heeft de voorzitter de advocaat-generaal gevraagd in te gaan op de volgende vragen:

  1. Moet een toezichthouder bij het afnemen van een verhoor gebruikmaken van een beëdigde tolk? Is het gebruikmaken van een telefonische tolk toelaatbaar?

  2. Moeten gevolgen worden verbonden aan de omstandigheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht