Sign. - Bezwaar erfgenaam is verzoek nieuwe WOZ-beschikking


Het komt regelmatig voor dat in de loop van een jaar door erfgenamen een bezwaar wordt ingediend tegen de WOZ-waarde. De waarde is voor hen van belang voor de aangifte erfbelasting. Een dergelijk bezwaar kan worden gezien als een verzoek om een nieuwe WOZ-beschikking door de desbetreffende erfgenaam. Dat schrijft de Waarderingskamer in het WOZ Journaal.
De nieuwe beschikking heeft als ingangsdatum de datum van overlijden van de erflater. Wanneer de waarde wordt verminderd, wordt dit in de uitspraak meegedeeld.
Omdat het verzoek om een WOZ-beschikking en het bezwaar tegen de WOZ-waarde veelal tegelijk door de erfgenaam worden ingediend, geeft ook de gemeente vaak direct een inhoudelijke reactie, soms leidend tot een lagere WOZ-waarde. Dat is efficiënt en begrijpelijk voor de erfgenaam, aldus de Waarderingskamer.
Het is wel belangrijk dat de gemeente zowel de WOZ-beschikking voor deze erfgenaam als de eventueel aangepaste waarde correct verwerkt in de WOZ-administratie. Alleen dan worden ze geleverd aan de Belastingdienst en aan het waterschap.

(WOZ Journaal Waarderingskamer)

Verder lezen
Terug naar overzicht