Sign. - Bijleenregeling en causaliteit bij scheiding


De auteur besteedt aandacht aan de becijfering van het vervreemdingssaldo eigen woning van iedere gewezen partner. Daarbij is (huwelijks)goederenregime een belangrijke factor. Uitgebreid wordt stilgestaan bij een negatief vervreemdingssaldo en de gevolgen van een restschuld. De bepaling van de eigenwoningschuld in scheidingssituaties krijgt evenzeer de nodige ruimte.

(drs. M.J.J.R. van Mourik, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2012/6953, p. 874)

Verder lezen
Terug naar overzicht