Sign. - Boete feitelijk leidinggevers


Bij vergunningbesluit van 13 maart 2000 heeft de NMa – onder voorwaarden – aan de groep waarvan aan het hoofd staat koninklijke Wegener NV vergunning verleend voor de overname van VNU Dagbladen. Bij besluiten van 14 juli 2010 (primaire besluiten) heeft de NMa, omdat één van de voorschriften verbonden aan het vergunningsbesluit niet zou zijn nageleefd, eisers boetes opgelegd. Bij het aan Wegener gerichte primaire besluit is haar ook een last onder dwangsom opgelegd. De rechtbank overweegt dat de rechtszekerheid gebiedt dat het handelen of nalaten dat als overtreding wordt aangemerkt, voldoende concreet door een vergunningsvoorschrift wordt verboden. Mede gelet op hetgeen in de dagbladwereld onder onafhankelijke, zelfstandige dagbladen wordt verstaan, was de voorwaarde voldoende duidelijk en concreet en had Wegener kunnen en moeten begrijpen dat vanaf 1 januari 2009 het voorschrift niet meer  werd nageleefd, nu nog één hoofdredacteur werkzaam was voor beide dagbladen. Wegener heeft vanaf 1 januari 2009 art. 75 Mw overtreden. In het vergunningsvoorschrift komt onvoldoende tot uitdrukking dat de onderlinge onafhankelijkheid ook betrekking heeft op het commerciële beleid, zodat de NMa zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat Wegener met haar gedragingen inzake (coördinatie van) het commerciële beleid het voorschrift heeft overtreden. Het vergunningsvoorschrift verbiedt expliciet iedere personele unie tussen de raden van commissarissen en directies van PZC en BN/De Stem. De betreffende voorwaarde is voldoende duidelijk en concreet. Wegener had kunnen en moeten begrijpen dat door haar gedragingen ook deze voorschriften niet meer werden nageleefd. De NMa heeft dan ook terecht gesteld dat hiermee art. 75 Mw is overtreden. Nu niet alle gedragingen van Wegener een overtreding van het voorschrift…

Verder lezen
Terug naar overzicht