Sign. - Britse voorwaarden voor overdracht verliezen in strijd met Eu-recht


Een tot een internationaal concern behorende Nederlandse vennootschap heeft een verlieslatende vaste inrichting in het Verenigd Koninkrijk (VK). Tot het concern behoort ook een in het VK gevestigde vennootschap. Het concern wenst de verliezen van de vaste inrichting over te dragen aan de in het VK gevestigde vennootschap op basis van de zogenoemde Britse 'group relief'-regels. Echter, dit is niet toegestaan omdat de verliezen (potentieel) ook in Nederland kunnen worden verrekend. Het Hof van Justitie oordeelt dat deze voorwaarde in strijd is met het EU-recht (i.e. de vrijheid van vestiging), aangezien dezelfde voorwaarde niet wordt gesteld voor de overdracht van verliezen die een in het VK gevestigde vennootschap heeft geleden.
(HvJEU 6 september 2012, nr. C-18/11)

Verder lezen
Terug naar overzicht