Sign. - Call-optie


Blijkens de "akte van recht van koop" heeft X aan Y en Z een recht tot koop verleend (de koopoptie) met betrekking tot fabriekscomplex "De Toekomst". Blijkens de tekst van de akte kwalificeert de koopoptie als een "calloptie", wat een verplichting van X impliceert om De Toekomst op eerste schriftelijk verzoek aan Y en Z te verkopen. Y en Z hebben van de koopoptie gebruik gemaakt en daarvan is de tussen partijen gesloten koopovereenkomst het directe rechtsgevolg. Dat betekent dat de koopovereenkomst niet kwalificeert als een onverplichte rechtshandeling in de zin van art. 3:45 BW.
(Hof Leeuwarden 1 mei 2012, LJN BW4748, «JOR» 2013/116)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht