Sign. - Cao niet geldig overeengekomen met werknemer waardoor geen proeftijdbeding geldt


Tussen partijen is geen schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten. De cao kent een proeftijdbeding, maar schrijft ook voor dat een aanstelling schriftelijk moet worden bevestigd waarin de toepasselijkheid van de cao expliciet moet worden bedongen. De werknemer wordt tijdens zijn proeftijd ontslagen en vordert in kort geding doorbetaling van het loon, zich op het standpunt stellende dat geen proeftijd is overeengekomen. Het Hof is van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de cao van toepassing is op de mondelinge arbeidsovereenkomst, waarbij een rol speelt dat de cao voorschrijft dat de toepasselijkheid ervan schriftelijke dient te worden bedongen. Hierdoor is de proeftijd niet geldig overeengekomen en wordt loondoorbetaling toegewezen. (Hof Leeuwarden 17 maart 2009, LJN BH9781)

Verder lezen
Terug naar overzicht