Sign. - Caribisch rechtspersonenrecht


Omdat enerzijds het Europese harmonisatieproces in het vennootschapsrecht aan het Caribische deel van het Koninkrijk voorbij is gegaan en anderzijds op de Antillen zelf de Aruba Vrijgestelde Vennootschap, de flexibele bv in de Nederlandse Antillen en Boek 2 BW in de Nederlandse Antillen zijn ingevoerd, is sprake van een eigen ontwikkeling van het rechtspersonenrecht in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het gevolg is dat de rechtspraak deels een eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt. Er bestaan echter ook talloze overeenkomsten. De schrijvers bespreken de divergentie en convergentie van het overzeese en eigen rechtspersonenrecht en de wenselijkheid van (een zekere mate van) uniformiteit in wetgeving in de diverse landen van het Koninkrijk. (WPNR 2011/6898, prof. mr. J.B. Wezeman en mr. K. Frielink)

Verder lezen
Terug naar overzicht