Sign. - Cateringopdracht wordt gesplitst voortgezet door verschillende cateraars. Geen overgang van onderneming omdat identiteit van oorspronkelijke eenheid is gewijzigd. Werknemer treedt niet in dienst bij alle voortzettende cateraars


De werknemer was als cateringmanager in dienst bij cateraar A en verantwoordelijk voor de cateringactiviteiten op elf locaties van één opdrachtgever. Met ingang van 15 maart 2010 werden deze cateringactiviteiten niet meer uitbesteed aan cateraar A. Vanaf die datum werden vijf locaties uitbesteed aan cateraar B en zes locaties aan cateraar C. De werknemer stelt zich op het standpunt dat cateraar B én C hem op grond van de indienstnemingsverplichting bij heraanbesteding uit de CAO voor de Contractcateringbranche (de cao) een arbeidsovereenkomst aan moeten bieden en hij tot die tijd in dienst is bij cateraar A. Cateraar A meent dat sprake is van overgang van onderneming als gevolg waarvan de werknemer van rechtswege in dienst is getreden bij cateraar B én C en, subsidiair, dat cateraar B en C hem een arbeidsovereenkomst aan moeten bieden. Cateraar B en C stellen zich op het standpunt dat geen sprake is van overgang van onderneming en de cao evenmin van toepassing is omdat ndash respectievelijk ndash de arbeidsovereenkomst niet kan worden gesplitst en geen sprake is van heraanbesteding maar van een nieuwe gunning. De kantonrechter oordeelt onder verwijzing naar het UGT-FSP-arrest (HvJ EU 29 juli 2010, «JAR» 2010/217) dat geen sprake is van overgang van onderneming omdat geen sprake is van identiteitsbehoud. Daar waar de cateringactiviteiten onder cateraar A bestonden uit een eenheid met elf locaties, is na de voortzetting van de cateringactiviteiten door cateraar B en C sprake van twee eenheden met vijf en zes locaties. De identiteit van de oorspronkelijke eenheid is daarmee in aanzienlijke mate gewijzigd, aldus de kantonrechter. Daarnaast is evenmin aan art. 7:663 BW…

Verder lezen
Terug naar overzicht