Sign. - Centraal Gezagsregister nog dit jaar beschikbaar


Alle rechtbanken worden naar verwachting uiterlijk 1 september 2012 aangesloten op het nieuwe Centraal Gezagsregister, waarin wordt bijgehouden wie het gezag heeft over minderjarigen. Dat wordt nu nog geregistreerd door de rechtbank in het arrondissement waar de geboorteplaats van het kind onder valt. Door de komst van een centraal register is die informatie veel sneller en makkelijker op te vragen. Na de rechtbanken krijgen ook andere partijen toegang tot het Centraal Gezagsregister.
Elke rechtbank houdt nu nog in een eigen register afwijkingen van het ouderlijk gezag bij. Daarin wordt opgetekend dat bijvoorbeeld nog maar één ouder het gezag heeft, twee niet-gehuwde ouders samen het gezag uitoefenen of het kind onder toezicht is gesteld. De Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en het Openbaar Ministerie raadplegen de registers regelmatig. 'Wie advies geeft of beslissingen neemt over de toekomst van een minderjarige, wil eerst weten wie eigenlijk over het kind gaat', zegt Martin Holierhoek, voorzitter van het Landelijk Overleg van Voorzitters Familie- en jeugdrecht (LOVF). 'Maar ook particulieren kunnen informatie over het gezag nodig hebben, bijvoorbeeld als ze iemand aansprakelijk willen stellen voor schade die een minderjarige heeft veroorzaakt.'
De registers zijn in principe openbaar, maar kunnen niet zomaar worden ingezien. 'Als een officier van justitie of de Raad voor de Kinderbescherming informatie zoekt over een minderjarige, moeten ze informatie opvragen bij de rechtbank in het arrondissement waar het kind geboren is en wachten op schriftelijk antwoord. Dat is omslachtig en tijdrovend, ook voor rechtbankmedewerkers die het uit moeten zoeken.'
Door een wetswijziging van juli vorig jaar is registratie in het geboorte-arrondissement niet langer verplicht. Daarmee is de…

Verder lezen
Terug naar overzicht