Sign. - Centrum voornaamste belangen


Op grond van art. 3 lid 1 IVO zijn de rechters van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is, bevoegd de insolventieprocedure te openen. Bij vennootschappen en rechtspersonen wordt, zolang het tegendeel niet is bewezen, het centrum van de voornaamste belangen vermoed de plaats van de statutaire zetel te zijn. Op grond van het bij het faillissementsrekest door de bank overgelegde uittreksel van de kamer van koophandel van 4 februari 2011 staat vast dat failliet statutair gevestigd is te Oudeschoot (gemeente Heerenveen, Nederland) en dat het correspondentieadres van failliet te Borgloon (België) is. Het verweer van failliet dat uit de door haar overgelegde uittreksels uit het Belgische handelsregister en het Belgische Staatsblad blijkt dat zij naar Belgisch recht volledig is ingeschreven in België, betekent niet – wat er ook naar Belgisch recht tot stand is gekomen – dat daarmee de statutaire vestiging van failliet in Nederland is beëindigd. De blijkens voornoemd uittreksel van 4 februari 2011 bestaande inschrijving brengt mee dat de vennootschap in Nederland is blijven voortbestaan. Het verweer van failliet dat het praktisch onmogelijk was om de doorgevoerde zetelverplaatsing correct in het Nederlandse handelsregister te laten vermelden, maakt vorenstaande niet anders, temeer niet nu niet is gebleken dat failliet verzoeken tot uitschrijving/opheffing bij de kamer van koophandel heeft ingediend. Ook het door failliet overgelegde uittreksel van de kamer van koophandel van 29 januari 2010, waarin wordt vermeld dat failliet met ingang van 31 december 2009 is ontbonden, doet daaraan niet af. In de opgaaf betreffende wijzigingen van de kamer van koophandel van 11 augustus 2009 wordt vermeld dat de kamer van koophandel op…

Verder lezen
Terug naar overzicht