Sign. - Certificaathouder vangt bot


Het is niet gebleken dat een van de verweersters een onderneming in stand houdt waarvoor een ondernemingsraad moet worden ingesteld. Zij kan om deze reden geen voorwerp van een enquête zijn. Verzoekster houdt niet-bewilligde certificaten, omdat de aandeelhouders en verzoekster in de certificaathoudersovereenkomst en de aandeelhoudersovereenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de certificaten zonder medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven. Verzoekster kan dan ook geen aanspraak maken op de rechten die de wet verleent aan de bewilligde certificaten. Verder verzette het belang van de vennootschap zich in de gegeven omstandigheden niet tegen de verkoop van de aandelen in een 50%-deelneming (zijnde de enige activiteit van de vennootschap). Niet valt in te zien wat zich er vervolgens tegen zou verzetten dat de aandeelhouders hun eigen belangen bij de verkoop van deze deelneming nastreefden. Dat de aandeelhouders daarmee in strijd met de belangen van verzoekster hebben gehandeld kan, wat daarvan ook zij, niet tot het oordeel leiden dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid bij de vennootschap te twijfelen. (Hof Amsterdam (OK) 5 april 2012, ARO 2012/55, Zadeko Shipmanagement BV en Stak Zadeko Shipmanagement)

Verder lezen
Terug naar overzicht