Sign. - Certificering: weer geen bewilliging


Vorig jaar zomer oordeelde de Rechtbank Amsterdam in een uitspraak dat er geen sprake was van certificering van aandelen met medewerking van de vennootschap en derhalve de genomen besluiten niet vernietigd konden worden wegens veronachtzaming van de belangen van certificaathouders. Reeds eerder was er een soortgelijke uitkomst in The greenery uitspraak van het Hof Amsterdam. Toch blijft het lastig om te oordelen wanneer er al dan niet sprake is van medewerking van de vennootschap bij certificering van aandelen. Hoog tijd voor de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, aldus de schrijver. (JBN 2011, 64, mr. L.E. Rietvelt)

Verder lezen
Terug naar overzicht