Sign. - CGB oordeel 2008-126


CAO Dierenartsbranche kent bij goed functioneren, ongeacht arbeidsomvang, een jaarlijkse periodiek toe. Gevolg: voltijder moet twee keer zoveel uren werken als halftimer voor dezelfde procentuele salarisverhoging. Werkgever stelt dat dit voltijders benadeelt in strijd met art. 7:648 BW. De CGB ziet geen benadeling van voltijders en meent zelfs dat het aan deeltijders toekennen van minder dan een volle periodiek in strijd met de wet zou zijn, met de volgende redenering: • doel van de periodieken is niet alleen om toegenomen werkervaring te belonen maar ook (i) om goed functioneren te belonen, (ii) om personeel aan het bedrijf te binden en (iii) om de behoefte het salaris periodiek te zien stijgen te bevredigen; • het is niet vast te stellen welk deel van de periodiek beoogt toegenomen ervaring te belonen; een periodiek kan immers alleen volledig of niet toegekend worden, niet gedeeltelijk; • de mate waarin een werknemer méér waard wordt hangt mede af van andere factoren dan werkervaring, zoals leercapaciteit. NB: De CGB refereert niet aan HvJ EG 17juni 1998 Jur p. I-225 (Hill and Stapleton) over duobaners die jaarlijks een (volle) periodiek kregen maar na voltijds te zijn gaan werken op de salarisschaal werden teruggeplaatst omdat hun duotijd alsnog slechts voor de helft werd meegeteld. Het HvJ EG vond dit m/v-discriminatoir, maar alleen omdat bijna alle duobaners vrouw waren.  

Verder lezen
Terug naar overzicht