Sign. - CGB oordeel 2008-135


Interne sollicitatie naar hogere functie wordt niet in behandeling genomen mede vanwege hoog ziekteverzuim. Werknemer stelt dat dit komt door recente hartinfarct en diabetes (chronische ziekte). CGB erkent dat diabetes een chronische ziekte is maar wijst beroep op de WGBHZ af, want deze wet komt alleen in beeld wanneer het hoge verzuim gerelateerd is aan de chronische ziekte en dat is niet zo want het verzuim was i.c. “niet in overwegende mate” door de diabetes veroorzaakt maar vooral door privéomstandigheden. NB: werkgever had bedrijfsarts gevraagd prognose van toekomstig verzuimgedrag te maken. De CGB laat zich niet in met de vraag of dit als een (verboden) medische keuring in verband met het wijzigen van een arbeidsverhouding kwalificeert.  

Verder lezen
Terug naar overzicht