Sign. - CGB-oordeel 2008-142


Werkgever keert maandelijks bonus uit gebaseerd op onder andere (de casus is ingewikkeld) aantal productieve uren boven een drempel, waarbij voor deeltijders geldt dat de uren die zij minder dan voltijd werken meetellen als productieve uren. Gevolg: als een voltijder en een deeltijder eenzelfde percentage van hun werkzame tijd improductief zijn, de deeltijder een relatief hogere bonus ontvangt. CGB: onderscheid op grond van art. 7:648 BW niet objectief gerechtvaardigd want (legitieme) doel ook op minder discriminerende wijze te bereiken, nl. door drempel evenredig te verlagen. 

Verder lezen
Terug naar overzicht