Sign. - CGB oordeel 2008-97


werkgever kent geen 13e maand toe aan wie vóór 1 november uit dienst treedt. Strijd met art. 7:649 BW, niet objectief gerechtvaardigd. 

CGB oordeel 2008-97

Verder lezen
Terug naar overzicht