Sign. - CKA oordeel 2008-2


de mededeling aan een sollicitant dat hij alleen zal worden aangenomen na een medische keuring door het UWV kwalificeert als "het verrichten van medisch onderzoek in verband met het aangaan van een burgerrechtelijke arbeidsverhouding". De casus: een man die tot nog geen drie maanden tevoren als chauffeur in dienst van de werkgever was vraagt om herindienstname in zijn oude functie. Hij lijdt aan een kwaal die tot uitval kan leiden. De werkgever wil hem alleen aannemen met een "no risk polis" (art. 29b ZW) en meent (ten onrechte?) dat een UWV-keuring tot afgifte van zo'n polis zal leiden. CKA: deze mededeling is een medische keuring; risicoselectie rechtvaardigt niet een medische keuring. Oordeel: strijd met art. 4 lid 1 WMK. 

CKA oordeel 2008-2 d.d. 14 juli 2008

Verder lezen
Terug naar overzicht