Sign. - Clearing member bevoegd posities te sluiten


Partijen twisten over de vraag of ABN Amro Clearing Bank NV (AACB) gerechtigd was om tegen de zin van ofT options & futures trading GmbH (ofT) op 4 mei 2010 de posities van ofT te sluiten. Partijen zijn in de Master Clearing Agreement (MCA) overeengekomen dat ofT steeds een bedrag van minimaal € 250.000 aan Net Liquidation Balance (netliq) op de rekeningen van ofT bij AACB aanwezig diende te hebben. De netliq van ofT is op 4 mei 2010 beneden deze grens gedaald (en op enig moment zelfs negatief geworden) en AACB heeft ofT herhaaldelijk op het overschrijden van de limiet heeft aangesproken. AACB heeft ofT gesommeerd om voor aanvullende zekerheid te zorgen, of de posities te sluiten. Volgens ofT had AACB, ondanks het tekort aan dekking op haar rekening, niet tot sluiting van de posities mogen overgaan. De rechtbank stelt bij de beoordeling voorop dat ofT als beleggingsonderneming in de zin van de Wft is aan te merken, maar dat AACB zelf geen beleggingsdiensten aan ofT verleende. Haar rol was beperkt tot die van clearing member voor de transacties van ofT en als zodanig vervulde zij een garanderende en administratieve functie. op AACB rustte dan ook niet de verplichting om nauwlettend de marginverplichtingen voor ofT te monitoren. AACB moet als clearing member de beleggingsonderneming aan wie zij haar diensten verleent op de hoogte houden van de verhouding tussen diens rechten en verplichtingen, maar voldoet aan deze verplichting door dagelijks de futures af te rekenen. Aangezien het niet zo is dat op AACB doorlopend de verplichting rust om gedurende de dag op elk moment de posities van haar klanten…

Verder lezen
Terug naar overzicht