Sign. - Collectieve afhandeling massaschade en nietigheid


De schrijfster bespreekt het arrest van de Hoge Raad van 28 januari 2011 (LJN BO5822), over de toepasselijkheid van een collectieve schaderegeling in het geval van een eerder beroep op vernietiging. Vraag in deze procedure was of de Duisenbergregeling ook van toepassing is indien er door de benadeelden weliswaar geen gebruik is gemaakt van de zogenaamde 'opt out'-verklaring, maar zij nog voor de verbindendverklaring van de WCAM-overeenkomst een beroep op de vernietiging van de onderliggende effectenlease-overeenkomst hebben gedaan. (Bb 2011, nr. 15, p. 116, mr. C.H.D.W. van den Borne-Verheijen)

Verder lezen
Terug naar overzicht