Sign. - Complicaties bij de ‘vereenvoudigde’ vaststelling van de jaarrekening (ex art. 2:210 lid 5 Bw)


Met de invoering van de flex-bv is in art. 2:210 lid 5 BW een versoepeling opgenomen voor de bv voor de wijze van vaststelling van de jaarrekening. De bedoeling van deze regeling is de administratieve lasten voor de bv te verlichten indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn. Bij de toepassing van deze vereenvoudigde wijze van vaststelling kunnen echter complicaties optreden. De regeling kan leiden tot een onbedoelde decharge en een verkorting van de uiterste termijn voor de openbaarmaking van de jaarrekening. De regeling houdt evenmin rekening met de regels die in titel 9 van Boek 2 BW zijn opgenomen voor de vaststelling van de jaarrekening en het verplichte onderzoek van de jaarrekening door een accountant.
(V&O 2012, nr. 12, p. 223, mr. G.C. van Eck)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht