Sign. - Concurrentiebeding is niet zwaarder gaan drukken


Werknemer is op 1 januari 1982 na het afronden van de havo en het vervullen van de dienstplicht in dienst getreden bij Transmare B.V./Ditar B.V. in de functie van leerling laborant. Hij was toen twintig jaar. In de arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding overeengekomen. Per 1 januari 1999 is werknemer naast zijn (toenmalige) functie van laborant en Technical service medewerker benoemd tot bijzonder procuratiehouder van Ditar Ridderkerk B.V. en Ditar Hasselt B.V. Ter zake is op 31 december 1998 door partijen een overeenkomst ondertekend waarin een concurrentiebeding is opgenomen. In 2003 zijn Ditar Ridderkerk B.V. en Ditar Hasselt B.V. verkocht aan Synthomer. In 2008 heeft werknemer de arbeidsovereenkomst opgezegd en is hij in dienst getreden van een concurrent van Synthomer. Synthomer vordert naleving van het concurrentiebeding en vordert de contractuele boetes. Volgens werknemer is het concurrentiebeding vervallen, doordat het aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken wegens functiewijzigingen. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. De voorzieningenrechter stelt voorop dat een concurrentiebeding in de zin van art. 7:653 van het Burgerlijk Wetboek (BW) opnieuw schriftelijk moet worden overeengekomen indien sprake is van een zodanig ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding dat dit concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. Met dit uitgangspunt wordt beoogd dat de werknemer opnieuw de gelegenheid krijgt de consequenties van het voor hem bezwarende beding goed te overwegen. Gesteld voor de vraag of op grond van deze regel een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk zijn geldigheid heeft verloren en opnieuw schriftelijk dient te worden overeengekomen, zal de rechter niet alleen dienen te onderzoeken of er sprake is van een wijziging…

Verder lezen
Terug naar overzicht