Sign. - Conservatoir (derden)beslag niet langer territoriaal?


Op basis van vaste rechtspraak zijn eenzijdig gegeven voorlopige maatregelen, zoals een beslagverlof, uitgesloten van het toepassingsgebied van de erkenning- en tenuitvoerleggingsregeling van de EEX-Vo. Deze territoriale werking van beslagbevoegdheid en beslagbeslissingen wordt door de Europese Commissie als onwenselijk beschouwd. Om in Europees verband het verkrijgen van beslagmaatregelen te vergemakkelijken heeft de Europese Commissie op 25 juli 2011 het voorstel voor een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (EAPO) vastgesteld. De verordening introduceert een zelfstandige Europese procedure waarmee een bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen kan worden verkregen dat directe werking in de gehele EU heeft. De schrijver bespreekt een en ander kort. (WPNR 2011/6905, mr. B.J. van het Kaar)

Verder lezen
Terug naar overzicht