Sign. - Consignatie diensten, wachturen, slaapuren


De werknemer is sinds 2003 in dienst bij een bergingsbedrijf dat in 2005 is overgenomen door Logicx. Logicx heeft meerdere arbeidsovereenkomsten voorgelegd, die de werknemer niet heeft ondertekend omdat hij dan loon zou inleveren. Bij de rechtsvoorganger had de werknemer een arbeidsovereenkomst voor 19 uur per week. Thans stelt hij dat hij nog betaling dient te ontvangen voor de beschikbaarheidsuren en vordert bijna € 500.000.
De vraag dient beantwoord te worden of de werknemer in opdracht van Logicx ter uitvoering van het dienstrooster meer uren heeft gewerkt, althans beschikbaar is geweest, en hoe die uren beoordeeld moeten worden. De kantonrechter bepaalt dat de werknemer de oude arbeidsovereenkomst, van voor de overgang, met de toepasselijke cao-bepalingen, in het geding moeten brengen.
De werknemer kan geen dienstrooster overleggen waaruit blijkt dat hij 97 uur per week werkte c.q. beschikbaar was. De kantonrechter neemt aan dat hij 19 uur per week werkzaam was voor de rechtsvoorganger.
De werkgever erkent dat de oproepen op alle momenten konden plaatsvinden, ook buiten de overeengekomen 19 uur per week. De werkgever stelt echter dat voor de beschikbaarheidsuren waarin de werknemer niet is opgeroepen, hij geen recht heeft op een volledige vergoeding van zijn uren, maar slechts op een bij cao of aanvullende regeling bepaalde piketvergoeding.
De kantonrechter verwijst naar rechtspraak van het Europese Hof van Justitie waarin als criterium is bepaald dat de werknemer fysiek aanwezig moet zijn tijdens wachtdiensten om het als arbeidstijd te kunnen aanmerken. De werknemer was niet direct of indirect verplicht fysiek aanwezig te zijn op de werkplek, waarbij het bergingsvoertuig niet als werkplek wordt aangeduid, aldus de kantonrechter…

Verder lezen
Terug naar overzicht