Sign. - Controversen rond bestuurdersaansprakelijkheid


Een van de controverses rondom art. 2:216 BW is de vraag of met deze bepaling de aansprakelijkheidspositie van bestuurders wordt verzwaard. Het is lastig om zo kort na de invoering al uitspraken te doen over hoe de nieuwe regels in de praktijk zullen uitwerken. De schrijver onderzoekt het effect van de verplichte uitkeringstoets, de doorwerking naar andere aansprakelijkheidsgronden en gaat in op de onduidelijkheid over de reikwijdte van de regeling. Hij is van oordeel dat aansprakelijkheidsverzwaring in de regeling is ingebakken. Vooral bestuurders die niet kunnen aantonen dat zij een deugdelijke uitkeringstoets hebben uitgevoerd, lopen een verhoogd risico. Over de deugdelijkheid van de uitkeringstoets en de reikwijdte van de regeling bestaan nog veel vragen. Hoe ingrijpend de gevolgen van de nieuwe regeling zijn, hangt mede af van de vraag in hoeverre de regeling restrictief zal worden toegepast.
(Ondernemingsrecht 2013, 80, prof. mr. W.J.M. van Veen)

Verder lezen
Terug naar overzicht