Sign. - Converium


De overeenkomsten zijn op 2 juli 2010 gesloten tussen SCOR Holding AG, Stichting Converium Securities Compensation Foundation en VEB (de eerste overeenkomst) en tussen Zürich Financial Services ltd. (ZFS), de Stichting en VEB (de tweede overeenkomst). De overeenkomsten strekken tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door daling van de waarde van aandelen in Converium na mededelingen van Converium in de periode 2002-2004 met betrekking tot haar (verwachte) financiële resultaten en de daarvoor te treffen voorzieningen. De personen aan wie de schade is veroorzaakt, zijn kort gezegd de niet- Amerikaanse aandeelhouders. De Stichting behartigt ingevolge haar statuten de belangen van deze niet-Amerikaanse aandeelhouders. VEB behartigt ingevolge haar statuten de belangen van Nederlandse aandeelhouders. De overeenkomsten voldoen hiermee aan de eis van art. 7:907 lid 1 BW. De overeenkomsten voldoen ook aan de eisen van art. 7:907 lid 2 BW. ingevolge art. 7:907 lid 3 aanhef en onder b BW moet het hof het verzoek afwijzen indien de hoogte van de toegekende vergoedingen niet redelijk is. Over de hoogte van de vergoeding per aandeelhouder of per aandeel bestaat geen duidelijkheid, omdat de vergoeding afhankelijk is van diverse variabelen, zoals de datum van aankoop en eventuele verkoop van de aandelen. Het hof ziet geen reden voor het oordeel dat de hoogte van de toegekende vergoeding (het totale bedrag dat na aftrek van kosten en honoraria voor de niet-Amerikaanse aandeelhouders beschikbaar is) onredelijk is. ingevolge art. 7:907 lid 3 aanhef en onder f BW moet het hof het verzoek afwijzen indien de Stichting en VEB niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht