Sign. - Creditering niet noodzakelijk om over gelden te kunnen beschikken


De Veiling verkocht producten van Agri en betaalde de opbrengsten daarvan door aan Agri. De Ontvanger heeft executoriaal derdenbeslag gelegd onder de Veiling ten laste van Agri. Kort daarna heeft de Veiling haar rekening laten blokkeren. Als gevolg van deze blokkering is een door Agri aan de Veiling teruggeboekt bedrag niet bijgeschreven op de rekening van de Veiling maar geboekt op een 'verschillenrekening' op naam van de bank. De bank neemt contact op met de Veiling met de vraag aan wie het bedrag toekomt en de Veiling deelt mee dat het niet voor haar bestemd was. De Ontvanger heeft opnieuw executoriaal derdenbeslag gelegd onder de Veiling ten laste van Agri. Diezelfde dag heeft de directeur van de bank een interne opdracht gegeven tot overboeking van het bedrag op de verschillenrekening naar een bankrekening van Agri. Vraag is of een van beide door de Ontvanger onder de Veiling gelegde executoriale derdenbeslagen het voor Agri bestemde bedrag heeft getroffen. Daarvoor moet de Veiling ten tijde van beslaglegging beschikking over het bedrag hebben gehad. De Hoge Raad overweegt dat het hof terecht tot uitgangspunt heeft genomen dat de beantwoording van de vraag of de Veiling, ondanks de blokkering, op enig moment de beschikking over het bedrag heeft verkregen, afhangt van hetgeen in verband met de blokkering en de boeking op de 'verschillenrekening' tussen de Veiling en de bank gold. Uit de feiten en omstandigheden, waaronder het contact dat de bank na ontvangst van het bedrag met de Veiling heeft opgenomen, heeft het hof afgeleid dat de Veiling aan de bank heeft opgedragen wat er met het ontvangen bedrag moest gebeuren. Dit duidde er volgens het hof op dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht