Sign. - Creditering onder gewoon voorbehoud


De zorgplicht van Friesland Bank brengt in beginsel niet mee dat zij gehouden was om aan KFM Trading BV uit te leggen wat creditering "onder gewoon voorbehoud" inhoudt. Van KFM als onderneming die zich bezighoudt met nationale en internationale handel mocht worden verwacht dat zij begreep dat hiermee gedoeld werd op het voorbehoud van "de goede afloop", dat wil zeggen onder het voorbehoud dat Friesland Bank het bedrag van de cheque van Corporate America, de bij de cheque betrokken bank, ontvangt. Dit volgt ook uit art. 17 van de tussen partijen geldende Algemene Bankvoorwaarden. Eén en ander strookt met het bepaalde in art. 6:46 lid 1 BW, inhoudende dat wanneer een schuldeiser een cheque in ontvangst neemt, wordt vermoed dat dit geschiedt onder voorbehoud van goede afloop. Op Friesland Bank rustte ook niet de plicht om KFM te wijzen op de andere mogelijkheid van verwerking van de cheque: het aanbieden van de cheque ter incasso en pas nadat Friesland Bank het bedrag van de cheque daadwerkelijk heeft geïncasseerd creditering van de rekening van KFM. De keus voor de wijze van verwerking van de cheque behoort in beginsel tot het beleid van de bank. (Hof Leeuwarden 13 maart 2012, LJN BV8646, «JOR» 2012/152)

Verder lezen
Terug naar overzicht