Sign. - Crisis en medezeggenschap


De auteur betoogt in dit opiniestuk dat in tijden van crisis medezeggenschap ver te zoeken is. Een crisis vraagt om snelle actie en vraagt geen uitgebreid overleg over te nemen beslissingen. Hoezeer dit alles ook voor de hand ligt, het ontslaat niet van de verplichting na te denken over de rol van de medezeggenschapsorganen in de nabije toekomst. Van der Heijden meent dat nagedacht moet worden over een fundamentele herijking van de medezeggenschap en de machtsverdeling in ondernemingen. (NJB 2008, 1923, afl. 39, p. 2461, P.F. van der Heijden) 

P.F. van der Heijden

Verder lezen
Terug naar overzicht