Sign. - Crowdfunding als alternatief voor bankfinancieringen?


Crowdfunding is kort gezegd het, veelal via internet, ophalen van gelden bij een grote groep investeerders die een relatief beperkt bedrag inleggen om een project tot stand te brengen. In Nederland komt crowdfunding nog niet veel voor, maar het gebruik ervan neemt toe. Voor crowdfunding gelden diverse wettelijke beperkingen. De schrijver bespreekt de kenmerken en het wettelijke kader van crowdfunding.

(JBN 2012, 49, mr. J.M. van Poelgeest)

Verder lezen
Terug naar overzicht