Sign. - Crowdfunding: hoe, waarom en regulering


 

In mei 2013 verschenen een in opdracht van het ministerie van Economische Zaken opgesteld advies over crowdfunding: 'Crowdfunding voor startende ondernemingen en het MkB: status, knelpunten en kansen' en een door de AFM en DNB opgesteld 'Stappenplan crowdfunding voor betere consumentenbescherming'. Aan de hand van beide publicaties gaat de schrijfster in op wat moet worden verstaan onder crowdfunding, de redenen voor de toenemende belangstelling en het gebruik ervan en de toezichtrechtelijke aspecten.

 

(Ondernemingsrecht 2013, 100, prof. mr. drs. C.M. Grundmannvan de Krol)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht