Sign. - Curator verlangt ten onrechte boedelbijdrage


FGA Capital Netherlands BV heeft auto's aan A in lease gegeven. A gaat failliet. De curator vordert een boedelbijdrage voor afgifte van de auto's. De vraag is, of dit terecht is. Bij de vraag of een curator al dan niet terecht een boedelbijdrage verlangt, staat volgens de rechtbank voorop dat een beroep op afgifte van een aan een ander dan gefailleerde in eigendom toebehorend goed buiten het faillissement geldend kan worden gemaakt. De werkzaamheden die de curator in dat verband heeft verricht kunnen dan niet ten bate van de boedel komen. Als de kosten in dat geval uitsluitend worden gemaakt ten dienste van de belangen van de rechthebbende buiten faillissement en niet van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers, kunnen de redelijkheid en billijkheid meebrengen dat die kosten worden verhaald op diegenen in wier belang ze zijn gemaakt. Vraag is, of de door de curator verrichte werkzaamheden verband houden met de afgifte van de leaseauto's en enkel in het belang van fGA zijn geweest. In dat geval zou een boedelbijdrage van fGA gerechtvaardigd zijn. De curator stelt dat hij op de dag van het faillissement de leaseauto's en de daarbij behorende papieren en sleutels heeft ingezameld en de auto's heeft gestald op het terrein van A. op dat moment was reeds bekend dat het leaseauto's betrof en dat deze eigendom waren van fGA. De auto's zijn leeggehaald en de curator heeft de auto's vervolgens geïnspecteerd en de kilometerstanden opgenomen. Verder heeft hij de algemene voorwaarden van fGA opgevraagd en deze bestudeerd. ook heeft de curator de leaseauto's tijdelijk laten verzekeren…

Verder lezen
Terug naar overzicht