Naar de inhoud

Sign. - De afwikkeling van massaschade: optimale belangenbehartiging door belangenorganisaties?

De schrijfster onderzoekt in hoeverre elkaar soms beconcurrerende) collectieve belangenorganisaties komen tot optimale belangenbehartiging van benadeelden. Onder belangen verstaat zij daarbij de daadwerkelijke zorgen, wensen en behoeften die een benadeelde heeft bij de oplossing van zijn probleem: de afwikkeling van zijn schade. Dit doet de schrijfster aan de hand van een onderzoek van de belangenbehartiging door belangenorganisaties in de DSB-zaak.

(WPNR 2013/6982, mr. C.J.M. van Doorn)