Sign. - De barbier van Sevilla: uitdijende bestuurdersaansprakelijkheid volgens Paul Olden


De schrijver reageert op de bijdrage van Paul Olden ('Voordracht Ondernemingsrechtdiner'), waarin deze een toegenomen strengheid jegens bestuurders signaleert. De schrijver zet uiteen waarom die analyse ondeugdelijk is. Een fair trial is ook in de enquêteprocedure verzekerd, zij het op een wijze die eigen is aan deze procedure. Wat betreft het arrest Van de riet/Hoffman zet de schrijver uiteen dat de Hoge raad op cassatietechnische gronden in verband met de weinig adequate procesvoering in feitelijke instanties, niet meer kon doen dan vaststellen dat hem geen vraag van bestuurdersaansprakelijkheid werd voorgelegd maar een vraag van commuun onrechtmatige daadsrecht. De schrijver is van oordeel dat goedwillende bestuurders nog steeds fouten kunnen en mogen maken zonder bevreesd te hoeven zijn voor persoonlijke aansprakelijkheid.
(Ondernemingsrecht 2013, 82, prof. mr. J.H.M. Willems)

Verder lezen
Terug naar overzicht