Sign. - De belanghebbende: koerswijzigingen belicht («JB»plus 2017, afl. 1, p. 27-40)


Jurisprudentie over toepassing van het belanghebbendenbegrip is voortdurend in beweging. Doel van deze bijdrage van mr. dr. H.D. Tolsma is om recente koerswijzigingen in de rechtspraak te belichten en vanuit verschillende perspectieven te beoordelen. Opvallend zichtbaar is het contrast dat de bestuursrechter enerzijds scherper toetst of iemand aangemerkt kan worden als belanghebbende, terwijl anderzijds juist ruimte wordt genomen om het vereiste van belanghebbendheid te passeren.

Verder lezen
Terug naar overzicht