Sign. - De beperkte bestuurder


Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap en deze bestuurstaak is voor ieder type bestuur in beginsel gelijk. In de praktijk kan het echter voorkomen dat de bestuurstaak wordt beperkt doordat het bestuur gehouden is instructies op te volgen. De schrijfster gaat na in hoeverre een dergelijke beperking van de bestuurstaak kan doorwerken in het aansprakelijkheidsregime en op het in het kader daarvan aan de bestuurder te maken ernstig verwijt. Daarbij maakt zij een onderscheid tussen aansprakelijkheid jegens derden en aansprakelijkheid jegens de vennootschap zelf. In haar conclusie geeft de schrijfster een aantal praktische aanwijzingen. (TvOB 2012, nr. 2, p. 45, mr. M. Olaerts)

Verder lezen
Terug naar overzicht