Sign. - De bescherming van belangen van ‘stakeholder’ in het pre-wetsvoorstel betreffende grensoverschrijdende omzetting


De overwegingen uit het Cartesio-arrest waren voor de Commissie vennootschapsrecht reden een pre-wetsvoorstel met betrekking tot grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen op te stellen en aan te bieden aan de minister van Veiligheid en justitie. De overwegingen uit het Vale-arrest zijn in dit pre-wetsvoorstel niet betrokken. ter bescherming van de belangen van crediteuren, minderheidsaandeelhouders en werknemers (stakeholders) en in het algemeen belang adviseert de commissie randvoorwaarden vast te stellen voor grensoverschrijdende omzetting. De schrijvers bespreken de in het voorstel opgenomen bepalingen ter bescherming van de stakeholders en het algemeen belang. Het voorstel vormt naar hun oordeel een goed uitgangspunt voor een voorstel van wet betreffende grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen, al zitten er nog wel een aantal haken en ogen aan de regeling wat betreft de bescherming van de belangen van stakeholders en het algemeen belang.

(TvOB 2013, nr. 3, p. 101, mr. E.R. Roelofs en mr. G.C. van Eck)

Verder lezen
Terug naar overzicht