Sign. - De betekenis van governance-codes bij het adviesrecht van ondernemingsraden


De auteur bespreekt de beschikking van de Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof Amsterdam van 31 juli 2008, ‘Stichting De Grote Rivieren’ (zie signalering in TAP, 2008, p. 41, ARO 2008, 150 en «JAR» 2008/221). Governance codes zijn de laatste jaren in opkomst. De vraag is wat de rol van deze governance codes is bij de besluitvorming door de ondernemer en de toetsing van de OK van een dergelijk ondernemersbesluit. De OK blijkt genegen te zijn de inhoud van dergelijke codes mee te wegen bij de rechterlijke toetsing van het ondernemersbesluit. Maar het aanwezig zijn van een code met bepaalde aanbevelingen ontslaat de ondernemer niet van het zorgvuldig afwegen van alle betrokken belangen. Daar waar een code ruimte biedt aan de ondernemer om binnen bepaalde kaders zelf keuzes te maken zal de betekenis van de code relatiever zijn, zoals blijkt uit de beschikking inzake De Grote Rivieren. De auteur verwijst ook naar twee OK-beschikkingen waarbij de pension governance code een rol speelde. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de inhoud van dergelijke codes bij de toetsing van het ondernemersbesluit in de toekomst alleen nog maar een grotere rol zal gaan spelen. Het is daarom, volgens de auteur, voor de OR van belang om de inhoud van dergelijke codes te betrekken bij het opstellen van zijn advies en voor ondernemers om hieraan aandacht te besteden in de onderbouwing van het (voorgenomen) besluit. (SR 2008, 73, L.C.J. Sprengers) 

L.C.J. Sprengers

Verder lezen
Terug naar overzicht