Sign. - De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA?


De wet flex-bv maakt het mogelijk bepaalde bevoegdheden die voorheen exclusief waren toebedeeld aan de aandeelhoudersvergadering (AV), toe te kennen aan (een beperkte groep van) houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding. In de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort (BGA) participeert slechts een beperkte groep van aandeelhouders. De schrijvers bespreken welke bevoegdheden in de flex-bv dwingendrechtelijk toekomen aan de AV en welke bevoegdheden kunnen worden toegekend aan de BGA, en zij gaan in op een aantal neveneffecten dat gepaard gaat met de verschuiving van deze bevoegdheden. Opvallend is dat nadere wettelijke regels voor de besluitvorming door een BGA ontbreken. Met het oog daarop gaan de schrijvers in op de mogelijkheid in een eigen besluitvormingsregeling te voorzien. In hoeverre daarbij moet worden aangesloten bij de wettelijke regeling, zal onder andere afhangen van de omvang van de BGA.
(WPNR 2013/6962, prof. mr. H.E. Boschma en mr. G.K. Kuijers-Tollenaar)

Verder lezen
Terug naar overzicht