Sign. - De bewuste wetsovertreding; geen ‘onbehoorlijk bestuur’?


De schrijver reageert op het betoog van Mussche ('Interne bestuurdersaansprakelijkheid voor bewuste wetsovertredingen'). De schrijver bestrijdt het standpunt dat bewuste wetsovertredingen die ex ante winstgevend blijken te zijn, niet snel onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:9 BW (zouden moeten) opleveren. Het uitgangspunt is dat het bestuur zich aan de wet moet houden. Een bestuurder die bewust de wet overtreedt en daarmee de vennootschap schade berokkent, handelt ernstig verwijtbaar en is in beginsel verplicht de schade van de vennootschap te vergoeden. Er bestaan drie categorieën uitzonderingen op deze regel, die de schrijver toelicht: (i) er zijn zwaarwegende omstandigheden die maken dat de bestuurder die zich ten opzichte van de vennootschap kan disculperen, (ii) de vennootschap heeft met de wetsovertreding ingestemd, zodat deze jegens de vennootschap niet onrechtmatig is en (iii) de overtreden wettelijke norm staat eraan in de weg dat de vennootschap verhaal neemt op de bestuurder.
(Ondernemingsrecht 2013, 84, prof. mr. S.C.J.J. Kortmann)

Verder lezen
Terug naar overzicht