Sign. - De bonus belast: enige kritische kanttekeningen bij Tang/Irrgang en het wetsvoorstel aanpassen en terugvorderen van bonussen


De politiek staat op dit moment onder grote druk om een einde te maken aan de 'bonuscultuur'. In de Tweede Kamer leeft de wens een 'bonusbelasting' voor bestuurders in overnamesituaties in te voeren (het amendement Tang/Irrgang). Het wetsvoorstel 'claw back' wil met de 'change of control'-regeling tegemoet komen aan deze gedachte. Aan de voorstellen kleven volgens de schrijvers grote nadelen. In beide gevallen wordt het doel - het tegengaan van tegenstrijdige belangen bij bestuurders in geval van een openbaar bod - niet bereikt en zijn er ongewenste neveneffecten. Zij bepleiten het zoeken naar een structurele oplossing en laten zich daarbij inspireren door de wetgeving in Duitsland.
(Ondernemingsrecht 2012, 66, mr. E.C.H.J. Lokin en mr. A.J.P. Schild)

Verder lezen
Terug naar overzicht