Sign. - De buitenlandse commanditaire vennoot en het Belastingplan 2012


Op 1 januari 2012 is art. 3 Wet Vpb 1969 aangepast. In het nieuwe tweede lid is bepaald dat lichamen die vergelijkbaar zijn met een naar Nederlands recht opgerichte vereniging, stichting of kerkgenootschap, slechts aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn voor zover zij een onderneming drijven. Dit in lijn met de behandeling van de Nederlandse equivalenten. De auteur beschrijft in dit artikel de (mogelijke) gevolgen van deze wijziging voor buitenlandse 'stichtingen' die als commanditair vennoot deelnemen in een Nederlandse cv. De auteur beschrijft de (eerdere) ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving, en de (bestaande) verschillen in de fiscale behandeling tussen Nederlandse en buitenlandse commanditaire vennoten. (WFR 2012/635, M.A.H. Reimert)

Verder lezen
Terug naar overzicht