Sign. - De commanditaire vennootschap als jointventurevehikel: perikelen met het beheersverbod


 

Voor de rechtsvorm van een joint venture wordt vaak gekozen voor een personenvennootschap. Deze biedt grote inrichtingsvrijheid in vergelijking met de kapitaalvennootschap, al biedt de bv sinds het in werking treden van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aanzienlijk meer ruimte dan voordien. toch is de inrichtingsvrijheid bij de personenvennootschap in grote lijnen nog altijd groter. De tweede reden om voor een personenvennootschap te kiezen is dat deze in beginsel fiscaal transparant is. De schrijver onderzoekt het gebruik van de commanditaire vennootschap als joint venture-vehikel. Deze rechtsvorm biedt het voordeel dat zij naast ten minste een volledig jegens vennootschapsschuldeisers aansprakelijke beherend vennoot een commanditair vennoot kent die jegens derden niet aansprakelijk is. Door een kapitaalvennootschap in te schakelen als beherend vennoot wordt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de beherend vennoot in beginsel ook beperkt. Het beheersverbod kan echter voor complicaties zorgen, die de schrijver bespreekt. Ook bespreekt hij kort de regeling van het beheersverbod in Duitsland. ten slotte bespreekt hij enige structuurvarianten die onder omstandigheden beter geschikt zijn als joint venturevehikel dan een bv/cv-model.

 

(O&F 2013, nr. 3, p. 33, mr. A.J.S.M. Tervoort)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht