Sign. - De commissaris anno 2013


De rol en het functioneren van de raad van commissarissen is de laatste jaren, mede onder invloed van de ontwikkelingen op het gebied van corporate governance en de Nederlandse wetgeving, aanzienlijk verzwaard. Meer toezicht, verbetering van de kwaliteit van dit toezicht en verzwaring van de verantwoordelijkheid lijken de rode draad te vormen. Staat de rol van de raad van commissarissen volop in de belangstelling, minder aandacht wordt besteed aan de individuele commissaris. De eisen die aan de raad van commissarissen gesteld worden, raken echter ook de individuele commissarissen. De schrijfster bespreekt hun rol anno 2013. Is deze individuele commissaris anno 2013 wel geschikt zijn toezichthoudende taak te vervullen, biedt het huidige vennootschapsrecht in dit verband voldoende houvast en sluiten de huidige eisen die aan individuele commissarissen worden gesteld nog wel aan bij de snel veranderende en complexe omgeving waarin zij moeten functioneren?
(TvOB 2013, nr. 2, p. 53, mr. dr. M. Koelemeijer)

Verder lezen
Terug naar overzicht